Bosbouw en Boombouw

Brede blik op bosbouwSpecialist in zwaar hout

De Boombouw is al meer dan 30 jaar specialist in het zagen en verwerken van allerlei soorten zwaar hout. De kernactiviteit van De Boombouw is het vellen, slepen, korten en uitrijden van onder andere zware eiken, beuken, populieren en naaldhout met behulp van een skidder (Welte).

Bosbouw is bij ons in zeer ervaren en gespecialiseerde handen.

Ook houtoogst kleinere bomen

De Boombouw is gespecialiseerd in bosbouw met zwaar hout, maar verwerkt ook minder zware bomen. We bepalen altijd in nauw overleg met de klant hoe we te werk gaan, zodat we iedere houtoogstklus efficiënt en met zo veel mogelijk houtopbrengst kunnen klaren.

Brede blik op bosbouw

Bosbouw betekent voor ons meer dan houtoogst. De Boombouw voert ook andere boswerkzaamheden uit, waaronder:

  • Planten van nieuwe bomen
  • Afzetten van hakhout
  • Opschonen van heidevelden
Ook deze werkzaamheden voeren we graag en efficiënt voor u uit. De Boombouw is niet voor niets sinds 1985 hét adres voor professionele bosbouw en landschapsbeheer!