Beken en sloten maaien

Beken en sloten maaien van groot belang

Sloten, beken en sprengen spelen een belangrijke rol bij de waterdoorstroming in gebieden. Bij regen voeren sloten het overtollige water af. Bij droogte houden ze water juist vast, zodat het grondwater op peil blijft. Door het regelmatig maaien van water- en oeverplanten langs sloten en beken blijft een goede doorstroming van water gewaarborgd.

De Boombouw is actief in het maaien van beken, sloten en sprengen. Soms kan er geen maai,- of korfwerk met een grote machine gedaan worden, ze kunnen er niet komen of mogen er niet komen (denk aan maïsland). Dan komen wij in beeld. We maaien de zijkanten (taluts) met een bosmaaier en verwijderen de begroeiing op de bodem met een handzeis om daarna het afgekomen materiaal met een vork op de kant te werpen.

beken maaien Apeldoorn 1

Mag ik zomaar mijn sloten maaien?

In principe wel. Maar in Nederland beschermt de Flora- en faunawet sinds 2002 de flora en fauna in Nederland. Dat kan betekenen dat u bij het maaien beschermde planten wegmaait of beschermde dieren verjaagd, in het beste geval. Dit is strafbaar.  Het is zonder meer toegestaan om uw sloten te maaien, maar bij overtreding van de wet en als dit natuurlijk geconstateerd wordt door die of degene kan een boete opgelegd en het werk stilgelegd worden

Informeert u daarom bij De Boombouw naar de mogelijkheden. We hebben niet alleen de feitenkennis in huis, maar beschikken ook het juiste materieel om het maaien van sloten en beken naar ieders tevredenheid uit te voeren.

beken maaien Apeldoorn 2