Landschapswerk

In de regio Eerbeek, tot aan Heerde, zijn de sprengen en beken deels natuurlijk door opborrelend grondwater en deels uitgegraven in de Middeleeuwen. Ze vormen een belangrijk kenmerk van het landschap. Deze waterwegen stromen vanaf de hoger gelegen Veluwezoom naar bijvoorbeeld het Apeldoorns kanaal en spelen een cruciale rol in de waterhuishouding van dit gebied. Ze voeren overtollig water af bij nat weer en helpen het vast te houden tijdens droge periodes, met name in lagergelegen gebieden.

Het belang van maaien van beken, sprengen en sloten.

Beken vormen een essentieel ecosysteem voor bepaalde diersoorten, waaronder de Beekprik, en verschillende planten- en insectensoorten. Tweemaal per jaar voeren wij maaiwerkzaamheden uit om deze waterwegen te onderhouden. Dit omvat gebieden waar machines met kranen niet kunnen komen of mogen werken. Onze werkzaamheden beginnen in juni en september.

We maaien de oevers met bosmaaiers en verwijderen begroeiing op de bodem met de handzeis. Vervolgens wordt het gemaaide materiaal met een vork op de kant geworpen.

Werkprotocol voor bescherming van fauna en flora tijdens maaiwerk.

Onze maaistrategie wordt in overleg met ecologen van het waterschap Vallei en Veluwe bepaald. In het voorjaar, bij de eerste maaibeurt, behouden we vaak een deel van de natuurlijke vegetatie in de beek. Soms maaien we alleen de bodem of slechts één talud en de bodem. We laten bewust een deel van de bodem en zijgras onaangeroerd om biodiversiteit te stimuleren. Dit biedt schuilplaatsen voor bodemleven en dieren en dient als voedselbron voor insecten. Het helpt ook diverse plantensoorten te gedijen en zich uit te breiden. Als we bijvoorbeeld een nest van een eend tegenkomen, slaan we een ruime afstand over.

Boombouw maaien

Wanneer maaien?

In het najaar maaien we meestal de hele beek, aangezien het natte seizoen nadert. Toch laten we dan ook een klein deel van de bodembedekking intact als schuilplaats voor waterleven. Naast deze intensieve werkzaamheden voeren we ook andere taken uit, zoals:

  • het verwijderen van ongewenste boomopslag op heidevelden om te voorkomen dat de heide vanzelf weer bos wordt
  • het planten van bomen, waaronder laanbomen, bosplantsoen en landschapselementen
  • het plaatsen van rasters
  • het maaien van taluds met onze Pfanzelt Moritz met klepelmaaier
  • diverse onderhoudswerkzaamheden in bossen en landelijke gebieden

Dit toont onze toewijding aan het behoud van natuurlijke ecosystemen en het onderhoud van het landschap. Lees meer over hoe wij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Neem contact op